Vyberte stránku

Berounští pionýři obdivovali Archu Noemovu

V pátek 1. 2. 2019 odjíždí skupina dětí ze Závodí na tradiční akci Ledová Praha. Vypadá to opravdu ledově, ale sníh v Praze není. Naším prvním zastavením je Národní muzeum – Nová budova. Ještě před otevřením muzea jsme si prošli hlavní vlakové nádraží Praha, zde jsme i trochu posvačili a pak se vydáváme směrem k historické budově Národního muzea. Budova je nově opravena, ale ještě úplně není veřejnosti zpřístupněna. Dále procházíme směrem na Václavské náměstí a prohlížíme si sochu svatého Václava. Potom již opravdu jdeme na expozici do Nové budovy Národního muzea, kde uvidíme Archu Noemovu. Zoologická expozice nás uvádí do fascinujícího světa živočichů, kteří obývají nebo obývali naší planetu. Zdejší exponáty jsou zaměřené především na obratlovce a rozmanitost druhů a životních forem. Seznamujeme se i s aktuálními otázkami ohrožení a ochrany světové fauny. Nacházíme zde ledního medvěda Alíka z pražské zoo, losa evropského, který asi byl prvním losem na našem území. Vidíme i prase savanové, které bylo vystaveno na africké výstavě Emila Holuba už v roce 1892. Dostáváme se přes soutěsky a horské vrcholy, po ostrovech Karibiku a Madagaskaru, sledujeme tajuplný podmořský svět, severské pastviny a další kouty naší planety Země. Vidíme, že naši planetu obývají různí a zvláštní tvorové.
Následuje Muzeum policie. V první části se seznamujeme s historií četnictva a policie Československé republiky v letech 1918–1938. Prohlížíme si dobově vybavenou četnickou stanici. Další část nám přibližuje historii a vybavení poválečného Sboru národní bezpečnosti, Pohraničních útvarů SNB a Státní bezpečnost. Nejvíce nás láká technika – policejní motocykly, radary, bezpečnostní technika a mnoho dalších exponátů. Zapojujeme se i do několika soutěží, které jsou hned vyhodnocovány, a my si odtud odnášíme drobné dárečky. Na každém kroku potkáváme příslušníky policie. Mnoho zajímavostí jsme zde viděli, mnoho zajímavých informací se k nám dostalo.
Uteklo to jako voda a my máme o čem doma vyprávět.

Květa Hrbáčková, PS Beroun-Závodí