Vyberte stránku

LEDOVÁ PRAHA 2017

Jeden den pololetních prázdnin bývá vždy pro děti volným dnem a zároveň příležitostí k návštěvě historických, kulturních i přírodovědných pamětihodností v našem hlavním městě. V těchto dnech se můžeme zúčastnit akce, Ledová Praha, kterou pořádá Pionýr a Nadace Dětem 3. tisíciletí.

I děti, ze Závodí, se této akce pravidelně zúčastňují a každým rokem poznávají něco nového. Něco, na co se v životě vzpomíná, něco, co jim může rozšířit obzor informací.

Děti z Berouna – Závodí se Ledové Prahy zúčastnily v pátek 3. února a navštívily botanickou zahradu a Národní muzeum. Cíl, který si daly, opravdu bezezbytku splnily. Od školy odjíždíme v osm hodin. Letos je Ledová Praha, opravdu „ledová“. Do Prahy přijíždíme kolem deváté hodiny a naše první zastavení je v botanické zahradě s návštěvou skleníku Fata Morgana. Cesta ke skleníku byla opravdu zajímavá s mnoha přírodními překážkami. Vždyť po ledovce, co člověk může očekávat. Přesto všichni úspěšně zdolali stoupání po ledu a již se těšili do skleníku. Cestu jsme zdolávali vinici svaté Kláry, na jejímž vrcholku se tyčila kaple. Odtud se pak dostáváme k Fatě Morgáně. Vcházíme do přístupové haly, odkládáme batůžky a oblečení, neboť procházet budeme tropickým skleníkem. Už se nemůžeme dočkat, co všechno zde bude. Po krátké chvilce jdeme na prohlídku. Pozoruhodná expozice je rozmístěna na 1800 metrů čtverečních a rozdělena na tři části s odlišnou teplotou a vlhkostí. První část představuje vegetaci tropů a subtropů, kde se nachází rostlinstvo přizpůsobené extrémnímu suchu a slunečnímu záření. Druhá část se pak mění na průchod tropickým jezerem. Je to největší sladkovodní nádrž v České republice, kterou prosklený tunel dělí na dvě části – floru a faunu Starého a Nového světa. Poslední část nám přiblíží prostředí vysokých tropických hor. Jedinečná je expozice štolových hor Venezuely, kde po celý rok kvetou masožravé rostliny.

Po prohlídce skleníku Fata Morgana odcházíme zpět k autobusu a přesouváme se do Nové budovy Národního muzea v Praze. Zde navštívíme novou přírodovědnou expozici, Archu Noemovu. Podobně jako v mýtické arše se na výstavě Archa Noemova setkáváme s velkým množstvím živočichů. Tentokrát se nejedná o záchranu před zničující potopou světa, pocit, že život zvířat je v nebezpečí, přetrvává. Expozice odhaluje krásu a rozmanitost živočišných forem na Zemi a přitom upozorňuje na nová rizika, která druhová bohatství zvířat na naší planetě ohrožují. Při prohlídce jsme si mohli ověřit naše znalosti o zvířatech. Při prohlídce vždy objevíme něco nového, jiného, co jsme ještě neviděli či neslyšeli. A tak z Národního muzea, přestože hodiny byly neúprosné pro náš čas, se nám vůbec nechtělo.

Den pololetních prázdnin jsme si opravdu užili a již se těšíme na další rok. Odcházíme na autobus a docela zmrzlí a i trochu unavení ze zimního ledového počasí odjíždíme zpět. Máme na co vzpomínat a doma jistě budeme mít o čem vyprávět.

Květa Hrbáčková
PS Beroun-Závodí