Vyberte stránku

Jak podpořit projekt Ledová Praha?

Za několik let své existence získala Ledová Praha několik stálých partnerů a podporovatelů. Jedním z dalších se však můžete stát i Vy. Svoji podporu myšlence této akce můžete vyjádřit různými formami přispění pořadatelům akce na její konání.

O možnostech a podrobnostech spolupráce se dozvíte více na tel. 234 621 298, Mgr. Irena Černá, info@ledovapraha.cz.